Home » Events » งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายระพินทร์ นิชานนท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำและทัณฑสถาน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายสุชน ดำกระเด็น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานเขต 8 กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีเรือนจำและ ทัณฑสถานในเขต 8 และเขต 9 รวมจำนวน 25 แห่ง ได้นำผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ ที่เรือนจำและทัณฑสถานได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของเรือนจำและทัณฑสถาน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอก เป็นการนำผลิตภัณฑ์ด้านการฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ที่มีความคงทน ประณีต สวยงาม คุณภาพดี และราคาประหยัด  ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะเป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขัง อันเป็นการลดภาระของครอบครัวและผู้ต้องขังสามารถเก็บเงินรางวัลปันผลเพื่อเป็นทุนสำรองในการประกอบอาชีพภายหลังต้องโทษได้

งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ บริษัท เอกชน มูลนิธิ โดยเฉพาะเทศบาลนครภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ทูตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ค้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุทุกสถานี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ขณะที่ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นการจัดงานเพื่อนำเสนอผลงานหรือผลผลิตที่เกิดจากการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ในส่วนของการฝึกอาชีพต่างๆ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านมีความภาคภูมิใจร่วมกันว่า ภารกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นผลสำเร็จที่สามารถพิสูจน์ได้ อันเกิดจากความร่วมมือดังกล่าว เพราะโดยลำพังเรือนจำและทัณฑสถาน ไม่สามารถดำเนินการได้ หากขาดความร่วมมือและผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ เรือนจำและทัณฑสถาน จะได้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ และตอบแทนผู้ต้องขังที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

Short URL: http://thailandradio.asia/?p=603

Posted by on Jun 19 2012. Filed under Events. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
468x60 ad code [Single Post Page - Between Post and Comments]

Leave a Reply

© 2021 เรดิโอ ไทยแลนด์. All Rights Reserved. Log in - Designed by Gabfire Themes