Home » Events » ชนม์สวัสดิ์ เปิดมิติสมุทรปราการเมืองประวัติศาสตร์

ชนม์สวัสดิ์ เปิดมิติสมุทรปราการเมืองประวัติศาสตร์

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “สมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีบทบาทสำคัญมาแต่สมัยลพบุรี ยุคที่ขอมเรืองอำนาจ และเสื่อมสลายไปในสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้โปรดฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญด้านการค้าขายกับต่างชาติ ได้แก่ ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดา ชาวจีน และชาวฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน ก็เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมากมายหลายประการ ทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างประเทศขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการก่อสร้างป้อมปราการและค่ายปืน

นอกจากนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพัฒนาระบบขนส่งและคมนาคมที่สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยชาวต่างชาติได้ขออนุญาตสร้างทางรถไฟสายปากน้ำหัวลำโพง ในครั้งนั้น ไทยเล็งเห็นถึงประโยชน์หลายประการ ไม่ว่า การใช้เส้นทางในการขนส่ง คมนาคม ในยามปกติ หรือ การใช้ลำเลียงเสบียง อาวุธ หรือพาหนะในการส่งสาร ยามเกิดภาวะสงคราม สมุทรปราการ และเส้นทางรถไฟสายนี้ นับได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นโดยเอกชน ในรูปแบบของบริษัท เรียกกันในสมัยนั้นว่า “กอมปานีรถไฟ” หรือ “บริษัทรถไฟปากน้ำ”

ชนม์สวัสดิ์

เส้นทางรถไฟสายปากน้ำ-หัวลำโพง

ตลอดระยะทางมี 10 สถานี จากสถานีหัวลำโพง รถจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ศาลาแดง บ้านกล้วย พระโขนง บางนา สำโรง ศีรษะจระเข้ บางนางเกรง มหาวงษ์ แล้วก็ไปสิ้นสุดปลายทางเป็นโรงสังกะสีขนาดใหญ่ที่ปากน้ำ คิดค่าบริการสถานีละ 1 เฟื้อง หรือเท่ากับ 12.5 สตางค์ และมีหัวรถจักรใช้งานทั้งสิ้น 4 หัว ได้แก่ หัวแรก ไม่ปรากฏชื่อ หัวที่สองชื่อ ปากน้ำ หัวที่สามชื่อ บางจาก หัวที่สี่ชื่อ สำโรง

เส้นทางรถไฟสายปากน้ำ-หัวลำโพง

เปิดให้บริการเพียง 50 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2479 ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว ได้สูญสลายไปตามกาลเวลาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คงเหลือไว้แต่เพียงบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวไทยสามารถที่จะธำรงรักษามรดกแห่งประวัติศาสตร์ไทยให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสเห็นหรือสัมผัสนั่นคือ หัวรถจักรโบราณเส้นทางรถไฟสายแรก เพื่อจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลของหัวรถจักร อันนำไปสู่การค้นหาและรวบรวมหัวรถจักรต่อไปในอนาคต ก่อนที่จะสูญหายไปอย่างถาวร เพื่อนำมาจัดแสดงให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้ำค่าของไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ได้ค้นพบหัวรถจักรและนำมาบูรณะจัดแสดงเป็นคันแรก คือ หัวรถจักรโบราณสายแรกของไทย ซึ่งไม่สามารถหาชมที่ไหนได้อีก อายุกว่า 100 ปี ซึ่งจะจัดแสดง ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่บุคคลที่สนใจเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะย้ายไปจัดแสดงอย่างถาวร ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวสรุปถึงความสำคัญและการรักษา หัวรถจักร ทรัพย์สินอันมีค่าทางประวัติศาสตร์

หัวรถจักร

อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่นำพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้แก่ชุมชน ประชาชนคนไทย นั่นคือ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ นั่นคือ 1) พิพิธภัณฑ์เด็ก เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเรียนรู้แบบลงมือทำด้วยตนเองผ่านชุดนิทรรศการที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการและการสงสัยเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทางความคิดและพัฒนาสังคมในอนาคต 2)พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ และมีอัตลักษณ์ของตนเองถึงชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมือง 3) ห้องสมุด รวบรวมหนังสือ สื่อทันสมัย และสื่อการเรียนการสอน อาทิ วีซีดีและดีวีดี ไว้บริการแก่สถาบันศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดสมุทรปราการ 4)หอชมเมืองสมุทรปราการ ความสูง 139 เมตร จุดชมวิวของเมืองปากน้ำและความงามตามธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งนี้ ก่อสร้างบนพื้นที่ 13 ไร่ บริเวณเรือนจำเก่าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 593 ล้านบาท และเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 54 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาหัวรถจักรโบราณเก่าแก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี ป้อมปราการและค่ายปืน หรือการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ด้วยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี การธำรงรักษาสิ่งอันเป็นมรดกล้ำค่าทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเชื่อว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคต” นายชนม์สวัสดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Short URL: http://thailandradio.asia/?p=660

Posted by on Aug 13 2012. Filed under Events. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
468x60 ad code [Single Post Page - Between Post and Comments]

Leave a Reply

© 2021 เรดิโอ ไทยแลนด์. All Rights Reserved. Log in - Designed by Gabfire Themes