Home » Events » ภูเก็ตเกมส์ 2012

ภูเก็ตเกมส์ 2012

ภูเก็ตเกมส์ 2012

อบจ.ภูเก็ต ร่วมนับถอยหลังสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012” 

ภูเก็ตเกมส์ 2012.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นามสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012” ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 และพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์

ภูเก็ตเกมส์ 2012นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในครั้งนี้ และพร้อมให้การต้อนรับนักกีฬาเยาวชน ครอบครัว เจ้าหน้าที่คณะผู้ติดตามทุกท่านเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต และได้สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพความพร้อมในทุกๆ ด้านของจังหวัดภูเก็ตต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมยืนยันให้คำมั่นสัญญาว่า จังหวัดภูเก็ตจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างดี สำหรับการจัดพิธีเปิดและพิธีปิดนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภายใต้หลักการสำคัญคือ การนำเสนอวิถีวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงที่ผสมผสานระหว่าง “การแสดงท้องถิ่น” และ “การแสดงสากล” ประกอบ “เทคนิคสมัยใหม่” ซึ่งสะท้อนถึง “คุณค่า” และ “อัตลักษณ์” ของ “จังหวัดภูเก็ต” พร้อมแสดงความหวังในการเป็นศูนย์กลาง “เมืองท่องเที่ยวและกีฬา” ที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้นไป”

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

ภูเก็ต เกมส์ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ ว่า “การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012” ในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ 3 วโรกาสสำคัญ คือ การเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมบราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ฉะนั้น ปีนี้จึงเป็นปีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทย และเป็นปีที่กล่าวขานว่า เป็นปีมังกร ซึ่งเป็นความโชคดีของจังหวัดภูเก็ตที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ไฮไลท์

สำหรับไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดการแข่งขันภูเก็ตเกมส์ 2012 จะมีนักกีฬาร่วมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานเข้าสู่สนาม ได้แก่ มณีพงศ์ จงจิตร ณิชชาอร จินดาพล จินต์จุฑา ทองตัน ไฮไลท์ในการจุดไฟในกระถางคบเพลิงจะเกิดขึ้นด้วย “หัวใจมังกร” ซึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ฮวงจุ้ยเป็นรูปมังกร โดย พิธีเปิดจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ มีนักแสดงร่วมพิธีเปิดกว่าหนึ่งพันคน อีกทั้งยังมีศิลปิน “น้องโดม และซิลวี่ เดอะสตาร์” จะมาร่วมร้องเพลงประจำการแข่งขันกีฬา “มหัศจรรย์ภูเก็ตเกมส์” อย่างไรก็ตาม ในพิธีเปิดจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ต ที่ถือว่าเป็นหัวใจมังกร โดยนำความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ใส่เป็นไฮไลท์ในงาน และนำความประทับใจตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ใส่ในพิธีปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2555 พร้อมกันนี้ จะมีการส่งมอบธงการแข่งขันแก่จังหวัดเจ้าภาพในครั้งต่อไป นั่นคือ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ จึงมั่นใจว่า พวกเราจะสร้างประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ให้ประทับใจไม่รู้ลืม และพร้อมก้าวไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

นายวิรัช พาที

ภูเก็ตเกมส์ขณะที่ นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมรองรับสื่อมวลชนจากทั่วประเทศมากกว่า 150 คน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น. จะมีกิจกรรมการเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และสื่อมวลชน ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม การเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ตในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 40 ชนิดกีฬา จะกระจายการแข่งขันไปทั้ง 3 อำเภอ โดยมีมาตรการรองรับ ทั้งการเตรียมรถสองแถว 50 คัน รถตู้ 20 คัน เพื่อหมุนเวียนรับส่งนักกีฬาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปภร. และเจ้าหน้าที่พยาบาลไปประจำตามจุดต่างๆ บริเวณสถานที่พัก และสนามการแข่งขัน”

Coutdown

หลังร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมนับถอยหลัง (Coutdown) สู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012” บริเวณหน้าสนามกีฬาสุระกุล โดย นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันกดปุ่มเปิดป้ายและนับเวลาถอยหลังสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012” อย่างเป็นทางการ พร้อมโหมโรงด้วยการแสดงกลอง 24 ฤดูของชมรมวูซูภูเก็ต ดังกระหึ่มดุจเสียงหัวใจมังกร อันสะท้อนถึงคนภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์ 2012”.

Short URL: http://thailandradio.asia/?p=567

Posted by on May 10 2012. Filed under Events. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
468x60 ad code [Single Post Page - Between Post and Comments]

Leave a Reply

สภาพอากาศ

RSS ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

© 2018 เรดิโอ ไทยแลนด์. All Rights Reserved. Log in - Designed by Gabfire Themes