Home » Phuket News » อบจ. ภูเก็ต

อบจ. ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2555 โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายตรี อัครเดชา

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ด้วยมหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 เป็นพิเศษ และมีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ให้ใช้ชื่องานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยจัดงานเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 3 การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

จากเหตุผล และความสำคัญดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และองค์กรชาวพุทธในจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2555“งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การบวชเนกขัมมจาริณี การเทศน์มหาชาติ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การตักบาตรพระสงฆ์ การแสดงธรรม การเวียนเทียน และเกมคุณธรรม จัดดำเนินการ ณ วัดวิชิตสังฆาราม การบวชเนกขัมมจาริณี ดำเนินการ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม ซึ่งได้ประกอบพิธีบวชไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา และกิจกรรมการเดินวิ่งสมาธิ ดำเนินการ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในห้วงเวลาการจัดงาน อีกทั้ง มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้อัญเชิญ หน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อถวายแด่วัดต่างๆ ในจังหวัดภาคใต้ นำไปปลูกเป็นที่สักการะของสาธุชนทั่วไป พร้อมทั้งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2555.

 

Short URL: http://thailandradio.asia/?p=590

Posted by on Jun 6 2012. Filed under Phuket News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
468x60 ad code [Single Post Page - Between Post and Comments]

Leave a Reply

© 2021 เรดิโอ ไทยแลนด์. All Rights Reserved. Log in - Designed by Gabfire Themes